ip

فوریه 12, 2018

جلسه دوم – MCSE 2012 R2 Package

ژانویه 30, 2018

جلسه اول – MCSE 2012 R2 Package

ژانویه 29, 2017

آموزش IPV4

هر کامپیوتر در شبکه باید دارای یک شناسه ی منحصر به فرد باشد. این شناسه منحصر به فرد را IP می گوییم که مخفف Internet Protocol می باشد.این شناسه منحصر به فرد فقط مختص شبکه های محلی نیست بلکه در شبکه جهانی اینترنت هم همه کامپیوترها باید دارای IP منحصر به فرد باشند.